fredag 19. oktober 2007

Giardia Bergen

Oslo kommune har funnet parasitter i noen av drikkevannskildene sine. - Bergen kommune har høstet mange dyrekjøpte erfaringer i forbindelse med håndteringen av Giardia-utbruddet høsten 2004, og vi vil derfor tilby vår assistanse, sier byrådsleder Monica Mæland.

Bergen kommune har opparbeidet seg betydelig erfaring, kunnskap og kompetanse i forbindelse med den omfattende Giardia-epidemien høsten 2004.

- Dersom Oslo kommune er interessert, vil Bergen gjerne stille opp. Erfaringene er særlig gjort innen områdene vann og avløp, helse og smittevern, og informasjon, sier Mæland.

Kontakt

Byrådsleder Monica Mæland, tlf. 995 30 730

Kilde: Bergen kommune.

Giardia Lamblia

Infeksjon med parasitten Giardia Lamblia forårsaker av og til diaré og uvelhet, og er en av de hyppigst importerte tarmparasitter. Når man blir infisert av parasitten har man sykdommen giardiasis.

Hvordan får man sykdommen?
Man får sykdommen Giardiasis ved smitte av parasitten Giardia Lamblia. Dette er en liten tarmparasitt som smitter i form av å være en cyste. Ofte er denne cysten å finne i vannkilder (såkalt vannbåren smittevei), hvor den kan overleve i uker til måneder. Parasitten smitter gjennom mat (sjeldenere) og drikke (oftest) som er forurenset med biter av avføring, men kan også smitte seksuelt. Når man har fått i seg parasitten formerer den seg i tarmene, og kommer ut som store mengder smittsomme cyster i avføringen. Som regel er ca. 10-100 cyster nok til å bli infisert.

Hvor finnes denne parasitten?
Forekommer i det meste av verden. Undersøkelser viser at den også finnes relativt ofte i norske drikkevann, men da i små mengder som gjerne ikke gir sykdom. Det kan likevel hende at infeksjonen er underdiagnostisert i Norge, det vil si at flere har infeksjonen uten å få diagnosen av legen.

Hvor mange har infeksjonen?
På verdensbasis regner WHO med at ca. 500 000 smittes årlig, og at ca 200 millioner i Asia, Afrika og Latin-Amerika har symptomer på infeksjon med Giardia Lamblia. I Norge har antall tilfeller økt siste årene, fra 205 i 1995 til 415 i 2002.

Symptomer
Inkubasjonstiden, tiden fra du får deg parasitten til du utvikler symptomer, kan være fra en uke til flere måneder, men vanligvis 7-10 dager. Infeksjonen gir som oftest ingen symptomer og det er derfor ikke uvanlig at folk er smittebærere uten å vite det. Ved akutt sykdom er symptomene gjerne:


 • vanntynne diaréer
 • magekramper
 • kvalme
 • luftoppstøt med råtten lukt.
Ved langvarig infeksjon kan man også gå ned i vekt, i tillegg til problemer med luft i magen. Dersom du ellers er frisk går ofte infeksjonen over av seg selv etter 1-4 uker.

Forebygging
Det er viktig med god toalett- og håndhygiene. Bruk ferdigprodusert drikkevann eller kok vannet før du bruker det. Det finnes ingen vaksine. Giardia lamblia overlever i klorvann. Da parasitten er veldig liten hjelper det ikke med vanlig filtrering. UV-stråling av vannet har i noen undersøkelser vist seg å ha en effekt.

Behandling
Sykdommen kan behandles med antibiotika.

Dersom du har fått påvist Giardia lamblia og har en jobb hvor det er fare for smittespredning (for eksempel hvis du arbeider med mat), eller er i kontakt med mennesker med nedsatt immunforsvar bør du ikke gå på jobb mens du har symptomer. Så fort du har begynt med behandling og ikke lenger har symptomer, kan du gå tilbake på arbeid. Hos disse gruppene er det også anbefalt å teste om parasitten fremdeles er tilstede etter behandling. Hos andre erdette ikke nødvendig. Dette kan du snakke med legen din om.

Barn kan gå i barnehagen etter at behandlingen er begynt og når barnet er symptomfritt.

Kilde:
Lommelegen.no

torsdag 18. oktober 2007

Giardia

Giardia lamblia er en flagellert protozoo som hos mennesker kan infisere mage-tarm kanalen. Infeksjon fører til giardiase, en type gastroenteritt med symptomer som diaré, oppkast, rap med smak av råtne egg og magekramper. Giardia smitter fra avføring til munn, og kan overleve lenge i vann i sin cysteform.

Giardiase er relativt sjelden i Norge, men i 2004 førte giardia-infeksjon av en stor drikkevannskilde til en epidemi i Bergen.

I oktober 2007 ble parasittene giardia og cryptosporidium funnet i vann som stammer fra renseanlegget Oset vannrenseanlegg i Oslo, og myndighetene ba derfor Oslobefolkningen om å koke vannet i tre til fire minutter før eventuell bruk.

årlig rapporteres det om 300-500 smittetilfeller i Norge, vel halvparten synes å være av utenlandsk opprinnelse. Smittestedet for de aller fleste er i utlandet. På verdensbasis smittes årlig ca. 0,5 million mennesker. Giardiase er en hyppig årsak til vannbårne diaré-epidemier i industrialiserte land.

Vann kan renses for giardia ved hjelp av koking eller ved bruk av vannfilter med filterstørrelse mindre enn én mikrometer.

Kilde: Wikipedia.

Her kommer informasjon om parasitten Giardia Lamblia

Her er en oversikt over de emnene som kommer:

 • giardia
 • giardia lamblia
 • giardia bergen
 • giardia oslo
 • giardia norge
 • giardia symptomer
 • giardiasis
 • flagyl
 • cryptosporidium
 • entamoeba
 • trichomonas
 • giardia parasitt
 • giardiainfeksjon
 • giardia fakta
 • giardia info
 • giardia nyheter
 • giardia diare
 • giardia vaksine
 • giardia smitte
 • giardia medisin